Zajímavosti – Program 2020

 

Zvláště chráněná území

Na území LHC Lanškroun se nachází přírodní rezervace Psí kuchyně (od 15.6.1999), přírodní rezervace Třebovské stěny (od 1.3.2000), přírodní památka Letohradská bažantnice (od 30.3.1954), přírodní rezervace Hynkovice (od 1.12.2002). Část území zaujímá i Ptačí oblast Kralický Sněžník soustavy NATURA 2000.

Naučná stezka Letohradská „Bažantnice – Obora“

Stezka byla vybudována díky LS Lanškroun v roce 2010 v rámci Programu 2020. Stezka vede po žluté turistické značce z Letohradu do Obory, a to po lesních a polních cestách. Začátek stezky leží v nadmořské výšce 370 m, nejvyšší bod cesty je v nadmořské výšce 485 m. Délka trasy činí 2,5 km.

Stezka má celkem 8 zastavení. Na nich se turisté a zájemci mohou seznámit s historií a současností obhospodařování lesa, historickými souvislostmi, přírodními zajímavostmi území, místní zvířenou a květenou, problematikou myslivosti, místními pověstmi a vodním hospodářstvím. Součástí je i vyhlídka na okolní kopcovitou krajinu s panoramatickým panelem. Stezka je využívána i pro aktivity lesní pedagogiky. Podrobné informace zde.

Naučná stezka Betonová hranice

Tato stezka byla obnovena v roce 2013 i za přispění Lesů České republiky, s.p., téměř celá prochází lesními porosty, ve kterých LČR, s.p hospodaří.

Naučná stezka Betonová hranice je nejrozsáhlejším naučným okruhem v KPO – měří 15 km. Nachází se v západní polovině Králické pevnostní oblasti, její začátek a konec leží v obci Mladkov a trasy vedou k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda. Stezka je vedena tak, aby umožňovala několik možných délek okruhů – obě větve naučné stezky (jižní a severní) jsou na několika místech propojeny. Trasa je na směrovkách značena symbolem pro naučné stezky (bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem) a vede po červené průběžné turistické značce KČT z Mladkova náměstí na Boudu, na povrchu Boudy po zelené značce a od Boudy zpět do Mladkova po žluté značce. Naučná stezka je dostupná také z Obcí Lichkov, Těchonín, z Jablonného nad Orlicí a od chaty na Suchém vrchu. Obsahuje 23 (+7 u objektů tvrze Bouda) tabulí s informacemi o čs. opevnění. Na trase naučné stezky Betonová hranice leží dvě pevnostní muzea (Dělostřelecká tvrz Bouda a Muzeum Vysoký kámen), se třetím muzeem je trasa stezky propojena modrou a zelenou turistickou značkou (Vojenské muzeum Lichkov).

Na stezce lze zhlédnout řadu objektů lehkého i těžkého opevnění a mnohé pozůstatky dělostřeleckých a ženijních zkoušek pevnostních objektů. Některé z nich jsou unikátní v rámci moderních evropských pevnostních systémů 20. století. Trasa naučné stezky je přístupná kromě Mladkova také z obcí Lichkov, Těchonín, z Jablonného nad Orlicí a od Kramářovy chaty na Suchém vrchu.

Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka

Tato stezka byla otevřena v dubnu 2002, téměř celá rovněž prochází lesními porosty, ve kterých hospodaří Lesy České republiky, s.p. – LS Lanškroun.

Je kombinací stezky smyslového vnímání přírody a klasické naučné stezky. Je samoobslužná, důraz je kladen na aktivitu návštěvníka. V Informačním centru v České Třebové a v knihkupectví je k dispozici i mapa a publikace Průvodce stezkou, která obsahuje odborné informace o přírodě regionu, nápady pro smyslové vnímání a návody na hry pro děti. Na začátek stezky Údolím Skuhrovského potoka se dostanete nejlépe z nádraží v České Třebové po žluté turistické značce, která celou stezku provází, nebo cyklotrase č. 4061 směr obec Rybník. Vlastní začátek stezky je na okraji obce Rybník na začátku zóny klidu Srnov u tenisových kurtů. Konec stezky je nad obcí Skuhrov u začátku přírodní rezervace Třebovské stěny.

Stezka má tři varianty tras : varianta A (3 km) – končí u restaurace Na Hrázi a je dostupná pouze chodcům, varianta B (5 km) končí na Studené hůře u silnice Skuhrov – Česká Třebová, varianta C (8 km) končí nad obcí Skuhrov.

Trasa je vhodná jak pro chodící populaci nebo rodiny s kočárky a vozíčkáře, tak pro cyklisty, kteří využijí cyklotras č. 4061, 4050, a 4045 a lyžaře běžkaře. Metodicky jsou aktivity i text informačních tabulí zpracovány ve variantách pro děti a dospělé. Stanovitě podporující smyslové vnímání jsou vhodná i pro mentálně postižené spoluobčany.

Na trase stezky je 15 informačních tabulí. Některé z nich podávají pouze odborné informace doplněné obrázky. Většina tabulí obsahuje také žlutě označené texty vybízející k smyslovému vnímání. Například tabule u nádherného totemu informuje nejenom o historii a vzniku totemů, ale obsahuje i návod na aktivitu Hlasy přírody a Bosé tlapky. Právě pro smyslová vnímání obsahuje stezka řadu doprovodných zařízení například čichárium, pákovou houpačku, visutou lávku, dendrofon. Nyní má stezka o jedno zastavení více. Sedmé stanoviště bylo rozděleno na dvě. Stanoviště 7A je doplněno o „hmatárium“ se vzorky dřevin. Stanoviště 7B, věnované paleontologii a geologii, je doplněno o vzorky zkamenělin. Obě stanoviště jsou na nejkratší (zelené) variantě trasy. Podrobné informace zde.

Program 2020

Lesní správa využívá v rámci Programu 2020 všech možností, které tento program umožňuje. Například vyvěšením několika tisíc budek pro drobné lesní ptactvo na revírech Albrechtice, Damníkov, Dolní Čermná a Letohrad, jejich pravidelnou kontrolou, údržbou a čištěním podporuje biologickou ochranu lesa.

Dále se na území LS nachází mimo jiné i mnoho různých historických artefaktů – lichtenštejnských kamenů, císařských kamenů, značný počet studánek, které se průběžně restaurují a opravují. Turisté naleznou při svých cestách na celém území lesní správy pro svou potřebu a oddych mnoho dřevěných odpočinkových prvků – dřevěných zastřešených sezení či altánů, jedním z nedávných počinů bylo vybudování altánu s ohništěm u tvrze Bouda u Těchonína.

V roce 2013 LS Lanškroun obnovila mj. mimořádně zajímavou studánku se sochou Panny Marie v lesích nad obcí Horní Houžovec. Její vznik se datuje do konce 19. století. Nejsnazší přístup je po polní cestě od osady Skuhrov. Zajímavý je i „Pramen knížete Rostislava“ nad Mladkovem, studánka zvaná „Crk“ nedaleko obce Dolní Čermná. Nově byla upravena např. studánka „U Spálené boudy“ nad Damníkovem.

Lesní správa také pořádá některé akce pro veřejnost, z nichž lze jmenovat Slavnostní otevírání studánky se sochou Panny Marie nad Houžovcem, Slavnostní předání altánu u tvrze Bouda veřejnosti či koncerty lovecké hudby v kostele v Albrechticích u Lanškrouna.

Zřícenina hradu Žampach

Hradní kopec Žampach se zříceninou hradu je velmi vyhledávanou a navštěvovanou lokalitou, v areálu Domova pod hradem Žampach se lze projít krásným parkem a arboretem.

V rámci spolufinancování z prostředků EU a podniku Lesy ČR s. p., byla v roce 2014 zrekonstruována turistická stezka vedoucí na hrad. Přibyly zde informační tabule, zábradlí, schůdky, lavičky. Zřícenina hradu je vítanou procházkou pro krásné dny.

Suchý vrch 995 m.n.m.

Pod nejvyšším vrcholem území lesní správy je v provozu opravená „Kramářova chata“ s rozhlednou, která skýtá krásné pohledy nejenom na Lanškrounsko, Žamberecko a Kralicko. Je vidět i do Polska a za dobré viditelnosti i na Sněžku. Vrchol je součástí turistických tras a je hojně navštěvován. Od parkoviště u „Kramářovy chaty“ lze podnikat dlouhé výlety po horských lesích až třeba na dělostřeleckou tvrz „Bouda“, která je taktéž na území LS Lanškroun.

Buková hora 958 m.n.m.

Turisticky hojně navštěvované místo spojuje lyžařské areály Čenkovice a Červenou vodu. V horských bučinách pod horou pramení řeka Moravská Sázava. Poutavé výhledy do krajiny i krajina samotná láká na běžkařské trasy v zimním období a turistické stezky na procházky ve zbytku roku.

Fotogalerie: