Myslivost

 

Lesní správa Lanškroun provozuje ve vlastní režii myslivost v honitbě Skuhrov s chovem srnčí, mufloní a černé zvěře. Honitba má výměru 960 ha, z toho lesních pozemků 777 ha.

Každoročně se v režijní honitbě loví trofejová spárkatá zvěř (srnec a muflon) formou poplatkového odstřelu. V podzimním a zimním období se pořádají zpravidla dvě naháňky na černou zvěř pro zaměstnance a pozvané hosty. LS tradičně spolupracuje se Střední zemědělskou školou v Lanškrouně, jejíž studenti věnující se předmětu Myslivost se pravidelně účastní loveckých akcí v rolích honců.

Mysliveckým hospodářem v honitbě je Ing. Vladimír Dušek.

Dále bylo na LS již v roce 1993 vytvořeno dalších 5 vlastních honiteb: Lichkov, Těchonín, Hynkovice, Albrechtice a Damníkov. Všechny tyto honitby jsou pronajaty k výkonu práva myslivosti fyzickým osobám či právním subjektům.

LS Lanškroun je členem Honebního společenstva Lanšperk.

Fotogalerie