Lesní pedagogika

 

Lesní pedagogika je významnou součástí práce a spolupráce zdejších lesníků s veřejností.

Každoročně se všichni zaměstnanci podílejí na akcích prezentovaných pod názvem „Den s LČR“ věnované dětem (převážně z 1. stupně základních škol), která se koná vždy v jiné části území LS Lanškroun. Rovněž se jedenkrát ročně pořádá lesní správa ve dnu volna (sobota, neděle, svátek) Den s LČR určený především dětem, ale i široké veřejnosti. Tyto akce, pokud jsou v okolí pořádání akce dobře zveřejněny, jsou vždy hojně navštíveny dětmi s rodiči nebo prarodiči a mají velmi dobrý ohlas.    

Vyškolení lesní pedagogové – Ing. Pavel Fric, Vlastislav Bednář DiS. a Ing. Aleš Doubrava dále pořádají během roku pro děti z okolních mateřských,  základních i středních škol různé poučné přednášky o lese, zvěři a přírodě. Nechybí ani vycházky do lesa, které pedagogové přizpůsobí věku dětí a též požadavkům škol.

Jak již bylo zmíněno, největší akcí v této oblasti je uspořádání  tzv. „Dne s LČR“. Pravidelně se těchto akcí účastní více než stovka dětí z několika škol. V případě pořádání „Dne s LČR“ pro širokou veřejnost zaznamenáváme účast dětí pohybující se kolem sta dětí a obdobný počet dospělých, kteří děti doprovázejí a mají o problematiku lesního hospodářství minimálně stejný zájem jako děti. Pro děti je připravena soutěžní naučná stezka v lese, která jim přiblíží problematiku lesního hospodářství, související a pro děti velmi zajímavou práci na poli myslivosti, ale také samotnou práci lesníka.

Mimo naučnou stezku je pro děti vždy připravena spousta doprovodných činností (např. lanová dráha, zatloukání hřebíků, střelba z luku, ze vzduchovek, atd.). Samozřejmě děti neodejdou bez drobného občerstvení – tradičního opékání buřtů. Děti obvykle soutěží v družstvech a po vyhodnocení naučné stezky si děti odnesou na památku diplom, a ty nejlepší z nich i věcné ceny.

Všechny akce lesní pedagogiky se setkávají s velkým ohlasem a poděkováním od dětí i od škol a v případě organizování akce pro širokou veřejnost i s kladným ohlasem dospělých a vedení obcí, na jejichž území jsou akce pořádány.

Garantem za aktivity lesní pedagogiky je na LS Lanškroun Ing. Aleš Doubrava.

Fotogalerie